Kašlete na pravidla

22.09.2014

"Hlavně že jsi ten komunikační guru!" - vyčte mi tu a tam někdo, kdo má výhrady k mému způsobu komunikace s ním. A musím přiznat, že ty výčitky jsou někdy na místě, protože opravdu hřeším.

Smím si to dovolit, když druhé učím, jak efektivně, účelně komunikovat?
Nebo se musím držet pravidel stůj co stůj?

Vezměte si budoucího lékaře.

Velmi podrobně se učí anatomii celého těla, bez ohledu na to, že se hodlá věnovat naříklad oční specializaci. K čemu je mu znalost latinských názvů kostí v chodidlech?

Nebo adepta autoškoly.

Přestože se hodlá přemisťovat výhradně do práce a z práce a silnice vede jen přes dvě sousední vesnice, musí ovládat i pravidla provozu na dálnicích.

A podívejte se například do kuchyně.

Mistr svého řemesla ovládá recepty desítek jídel zpaměti. Co s čím, kdy,
v jakém poměru, proč ne dřív atd.

Pravidla dávají našim činnostem, našemu životu určitý řád.
Pomáhají nám vyznat se a orientovat v obvyklých, nebo předpokládaných situacích. Podobně, jako tradice.

Bez tradice by se náš život rozkymácel,
jako ten šumař na střeše!

Tovje - Šumař na střeše

Jak už to tak ale bývá, žádná pravidla nejsou dokonalá a život občas,
s ohledem na zamýšlený cíl, vyžaduje poněkud flexibilnější přístup.

Pravidla uznávám i porušuji

Abychom si rozuměli - já Vás nenabádám, abyste hodili pravidla za hlavu. Naopak. Znejte a ctěte pravidla co možná nejlépe. Jedině tak si totiž můžete dovolit smysluplně a účelně pravidla porušovat, pokud to povede přímější cestou k Vašemu cíli.

Platí to i v komunikaci, stejně jako na silnici, v medicíně, u plotny i všude jinde.

Porušovat pravidla proto, že je neznám, nebo proto, že jsem se tak rozhodl a porušuji je záměrně, s plným vědomím toho, že to může mít i své následky, jsou dva zcela odlišné přístupy.

Ano, tu a tam porušuji komunikační pravidla proto, že takové chování lépe odpovídá mému záměru. Je to moje strategie. Reaguji záměrně se zpožděním, nereaguji vůbec, tvářím se nechápavě atd.

Vím, že občas riskuji - vyčítavé pohledy, zhoršení vztahů, párkrát bylo ve hře i udržení zakázky. Ale věděl jsem to a s vědomím toho rizika jsem zvolil následující nestandardní komunikační strategii.

Znát a umět používat komunikační pravidla
je klíčem k úspěšné komunikaci s většinou lidí. Ovšem schopnost umět pravidla porušit může vést k úspěchu v komunikaci s těmi ostatními.