Těžko na cvičišti...

08.05.2014

Část přísloví jsem si vypůjčil do titulku záměrně. V novém videoblogu reaguji na několik dalších vašich otázek a uvědomuji si, jak těžké může být, uvést má doporučení do praxe. Současně ale vím, jakou moc mají.

Věnuji se otázkám:

  • Jak překonat strach z toho, že se ztrapním?
  • Jak za všech okolností vědět, co říct?
  • Jak mluvit s tím, kdo stále mele svou?
  • Jak si zachovat klid v situacích, které se vás dotýkají?