TRÉNINKY
Sem vložte podnadpis

KOMUNIKAČNÍ KOUZELNÍK

Slovní kouzla nejsou žádné čáry - jen trénink

Komunikace je cesta. Odkud kam, kudy a jak ta VAŠE cesta povede, záleží jen na Vás.

Trénink kouzlení se slovy Vás na ni připraví. Je
pro každého, kdo chce mít komunikaci s okolním světem pod kontrolou. Kdo chce rozumět druhým a umět své chování přízpůsobovat komunikaci svého partnera. Pro každého, kdo chce umět ovlivňovat rozhodování druhých a být úspěšný.


ELITNÍ OBCHODNÍK

Prodej je zábavná hra, ve které vítězí všichni

Nejlepší obchodníci mají výsledky, i když se ostatním nedaří. Soustředění na svůj cíl, sebejistí, připravení a ochotní zdravě riskovat, když to situce vyžaduje. Poradí si v každé situaci a umí využít každou obchodní příležitost.

Podle potřeby se můžeme zaměřit na získávání nových zákazníků, vztahový prodej, nebo využití potenciálu stávajících zákazníků (cross selling).


MANAŽER K POHLEDÁNÍ

Vedení lidí a projektů je něco jako desetiboj

Šéf, pro kterého by každý rád pracoval. Vůdce, partner i kamarád. Především ale člověk, jehož hlavním úkolem je co nejefektivněji využít zdroje, které má k dispozici - techniku, stroje, lidskou sílu, know-how... Musí umět komunikovat s kýmkoli, rozdělovat úkoly a kontrolovat jejich plnění, plánovat, vyjednávat, chválit i kritizovat, dokáže se i pod tlakem správně rozhodovat. Z minima vytěží maximum. A právě takové manažery připravuji.


JEDINEČNÁ PREZENTACE

Úspěšní se odlišují schopností prodat svou práci, nebo sebe sama

Bez ohledu na to, jestli prezentujete práci velkého týmu před plným sálem lidí, nebo jen sami sebe před člověkem, na kterém Vám záleží, prezentace má jasně daná pravidla. Ta jsou velmi podobná, ať prezentujete ve stoje u flipchartu a promítaných snímků, nebo vyzdvihujete výhody svého nápadu
v soukromém rozhovoru u kávy. Prezentace má totiž prakticky vždycky stejný cíl - prodat!

Naše schopnost prodat sami sebe, nebo svoji práci, totiž rozhoduje o tom, jaký život žijeme.


PUBLIC RELATIONS

Péče o vztahy s veřejností a zákazníky patří k dobrému vychování

Udržování dobrých vztahů s veřejností je prakticky nutností pro každého, kdo chce uspět. Pro firmu, stejně jako pro jednotlivce. Kdo si umí lidi získat a udržet je na své straně, vítězí. Proto má PR tak zásadní význam, proto společnosti všech velikostí, instituce i úspěšní lidé věnují tolik času a peněz

na to, aby udržovali dobré vztahy se svými klienty, partnery, příznivci a fanoušky. Má to smysl a vyplácí se to. A právě tomu se na tréninku věnujeme.


MEDIÁLNÍ SEBEOBRANA

Média mohou být skvělým partnerem, ale i nepřítelem

Média mají v dnešní době velkou moc. Dokážou
ve vteřině vynést někoho až do nebes, i vyválet ho v blátě a zničit mu pověst na roky dopředu. A stačí k tomu maličkost - jedno neobratné, netaktické, nebo neuvážené vyjádření. Jedna věta. Slovo.

O to významnější je dovednost sebevědomé a profesionální komunikace s novináři, kterou se trénink mediální sebeobrany zabývá.


KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Zabývat se krizovou komunikací až v krizi je zatraceně pozdě

Krizová situace ohrožuje dobré jméno, stabilitu, nebo samotnou existenci toho, koho se týká. Firmy, neziskovky, sdružení, instituce i člověka. Krizová komunikace má za úkol problémům předejít a pokud už nastanou, minimalizovat dopady.

Já vnímám krize a krizovou komunikaci jako Vaši příležitost. Je to šance ukázat, že máte dostatek sebevědomí a zvládnete i obtížné situace.


ASERTIVITA PRO KAŽDÝ DEN

Číst v druhých jako v knize a podat pomocnou ruku

Asertivita bývá často zaměňována za agresivitu.

Za asertivní chování často považujeme tvrdé a bezohledné prosazování vlastních zájmů. Já to vidím jinak.

Asertivitu vnímám jako schopnost správně přečíst situaci, pochopit komunikačního partnera a jeho cíle, přizpůsobit tomu vlastní styl komunikace i komunikační taktiku. A samozřejmě - dovést komunikaci k cíli, který naplní potřeby a očekávání obou stran.


KREATIVNÍ KOMUNIKACE

I firemní a úřední komunikace může být srozumitelná a zábavná

Nudná a formální komunikace velmi výrazně napomáhá nepochopení. Je otravná a neefektivní. Ale nemusí! I úřední sdělení může být srozumitelné a sdělování nepříjemných věcí může probíhat
v klidu, věcně a bez zmatků. Někdy stačí odlehčení, trefné přirovnání, jindy jednoduchá kresba...
Jde o to, abychom při komunikaci vždy mysleli
na zamýšlený cíl. A jemu podřídili vše.


TVORBA FIREMNÍHO ČASOPISU

Vlastní časopis a noviny slouží jako multifunkční vizitka

Firemní, radniční, krajské a jiné noviny, nebo časopisy mají velký potenciál. Oslovují přesně zaměřenou cílovou skupinu a jejich čtenáři je berou do ruky v okamžiku, kdy je opravdu chtějí číst. Tedy když jim hodlají věnovat svou pozornost. Z hlediska komunikace ideální stav

V rámci tréninku se zabýváme jak obsahem, tak grafickou podobou.

Zajímá nás tématická skladba a jazykový styl textů, výběr fotografií a grafických prvků, i rozvržení a vyváženost jednotlivých stránek.

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Občan je především zákazník, pro kterého to všechno děláme

Profesionální úředníci, tedy zaměstnanci radnic, ministerstev, krajských úřadů, nebo státních a státem zřizovaných organizací mají zvláštní pozici. Pracují ve službách, jako třeba kadeřníci, nebo autoopraváři, a občané jsou jejich zákazníky. Jenže oni poskytují veřejnou službu, placení jsou za ni nepřímo, z daní nás všech. A tento zdánlivě malý rozdíl je vystavuje den co den do řady komplikovaných situací, které vyžadují specifické komunikační dovednosti.

TRÉNINKY PRO NEZISKOVKY

I nejlepší projekt je k ničemu, dokud ho neprodáte navenek

Neziskové organizace a jejich projekty potřebují především získávat pozornost veřejnosti, případně obchodních a finančních partnerů. To vyžaduje specifické komunikační dovednosti a znalosti

ze strany představitelů neziskovek - schopnost efektivně komunikovat s médii, umět poutavě a srozumitelně prodat svůj projekt, nacházet vhodné partnery, udržovat úzké vztahy s veřejností...
A právě na tyto dovednosti se zaměřuji.